Térdízületek összevágják, mit kell tennie. A bükki füvesember ABC könyve – tudjon róla mindenki!

térdízületek összevágják, mit kell tennie

A kiadó írásbeli hozzájárulása nélkül sem a teljes mű, sem annak része semmilyen formában fotókópia, mikrofilm vagy más adathordozó nem sokszorosítható. A szerző előszava Térdízületek összevágják gyógynövényekkel történő gyógyítás újjáéledé­ sének idejét éljük. Ez a folyamat a fejlett országokban már a as évek elején elkezdődött, nálunk most van kibontakozóban.

Sajnos az orvostudomány fejlődésével előbb csak háttérbe szorult, később már gyanússá, néhol üldözendő tetté vált a a népi gyógymódok alkalmazása. Ma pedig?

térdízületek összevágják, mit kell tennie

Kutatókat küldenek az őserdők mélyére a civilizálatlan népek, törzsek varázslói­ hoz, hogy megfejtsék az ősi gyógymódok titkát. Minket, magyarokat sámánok, javasasszo­ nyok, füvesemberek, csontkovácsok gyógyítottak. Ma ismét szabad a pálya: törvény szabályozza a természetgyógyászat alkalmazását, melynek egyik ága a gyógynövényekkel történő gyógyítás.

Február 4.

Ebben a könyvben az hogyan kezeljük a könyökízület ideggyulladását által összegyűjtött tapasztalatokat igyekeztem összefoglalni, leírni, ahogyan azt a nagymamámtól tanultam nyolc éven keresztül. Az ősi receptek továbbfejlesztésé­ vel a cukorbetegségre és a változó korra készített teakeveréket szabadalmaztattuk, és megszereztük a nemzetközi védettségét. Gyógyteáim sikerében b e n n e van a szakkönyvekből szerzett ismeretem, a füvesasszony nagymamám szellemi öröksége és a saját, sok évtizedes tapasztalatom.

Bízom benne, hogy a könyvem a betegek egészségét szolgálja majd, de a kíváncsi olvasók is hasznosan forgatják majd lapjait. Az anya hiába tett rá kötést, állandóan átvérzett. Valamit pedig sürgősen tenni kell, mert a gyerek egyre sápadtabb. A körorvos a szomszéd faluban lakik, de különben térdízületek összevágják az anyának pén­ ze orvosra, térdízületek összevágják.

Ezekből aztán teát készített, a fiúcska sebét alapo­ san kimosta vele, és szárított óriáspöfeteg-port szórt rá. Majd édesanyámat felküldte a kamra tete­ jére, mert ott terem a kövirózsa. Ennek a külső hártyáját lefejtette, és rákötötte a fiú sebére, akinek közben Természet Anyáról mesélt.

Jó lehe­ mit kell tennie a mese, mert a gyerek a második mondatnál abbahagyta a mit kell tennie. Hamarosan az anyja is meg­ nyugodott, a pár hét múlva már csak egy halvá­ nyodó heg emlékeztette a fiúcskát a balesetére.

Ezt a történetet édesanyám mesélte el nekem évekkel később. Bori néni, a falu javasasszonya az én nagy­ anyám volt. Bölcs parasztasszony volt, aki tudott főzni, befőttet eltenni, tudta, mikor melyik növénynek van itt a vetési ideje. Együttes kezelés gyógynövényes infúzióval kitűnt a többi asszony közül, mert gyógyfüvekkel gyó­ gyított, fizetsége többnyire pár tojás, egy térdízületek összevágják liszt, egy stráf szalonna volt.

Ugyanúgy ismerte a házi praktikákat, mint a gyógynövényeket, tudá­ sát pedig anyjától-nagyanyjától örökölte. Azok tudása pedig az ő őseiktől szállt rájuk. Ez a fajta örökség ma már kipusztulófélben van. Sajnos egyre kevesen vagyunk, akik még emlékezünk és 7 hozzá is adunk ehhez a tudáshoz a magunk tapasztalatából.

térdízületek összevágják, mit kell tennie

Mi vagyunk az utolsó láncszem. És senki n e m jegyzi fel és őrzi meg tapasztalatain­ kat az utókor számára. A nagyanyám idejében minden falunak volt egy-két javasasszonya, akik az egyszerűbb esetek­ ben gyógyították az embereket és az állatokat. Közülük sokan ráolvasással űzték ki a rontást az emberekből, az állatokból. De javarészt gyógy­ térdízületek összevágják használtak. Kevés volt az orvos, állat­ orvos, az emberek szegénységi bizonyítvánnyal mentek az orvoshoz vagy a kórházba.

A nagyanyám faluja a mai Kazincbarcika három településének egyike volt, ahol akkor nagyon szegény emberek laktak, nagy részük a földből és állattartásból élt.

térdízületek összevágják, mit kell tennie

Okulásból mesélte, hogy Micu, a szomszéd gazda roppant büszke volt a pej lovára. Egy nap az állat alatt beszakadt a szennyvízelvezető csator­ nát fedő deszka, szilánkjai felsértették a ló lábát. Micu sajnálta a derék jószágot levágni, ezért Bori nénihez fordult segítségért. Nagymama előbb farkasalmalapu főzetével alaposan kimosta a sebet, majd p é p p é zúzott farkasalmalaput kötött rá. A p é p e s kötést egy héten át m i n d e n n a p kicse­ rélte, majd a gyógyuló sebre a megmosott, egész laput kötötte rá úgy, hogy a ló azt n e m tudta a fogával letépni.

A pej lába 6 hét alatt begyó­ gyult. Nagymama a lelkemre kötötte, hogy a far­ kasalmalaput csak külsőleg szabad használni, mert erősen mérgező, később pedig azt is meg­ tudtam, hogy szívbénulást is okozhat. Sok-sok tapasztalatot gyűjtöttek össze az ősök, amit jól fel lehet mit kell tennie egy-egy esetben.

Mindenkit hazavárnak!

Az egyik távoli rokonunk, Mancika néni pa­ naszkodva kereste fel a nagymamámat, térdízületek összevágják 8 fiának, Jancsinak a nyakán hatalmas kelés keletke­ zett. A nagymama szappanos, reszelt vöröshagy­ más tésztát csinált, és azt adta oda Mancika néni­ nek. Mondta neki, hogy a tésztát Jancsi éjszakára tegye a kelésre, és térdízületek összevágják háromszor cseréljék le.

Nappalra pedig vágjanak karikára egy érett para­ dicsomot, és egy karikát kössenek rá. Úgy is lett, Jancsika egy hét alatt teljesen rendbe jött. Nagymama a még nőtlen kisebbik fiával hozzánk költözött Miskolcra. Hatéves voltam. Szüleimmel a város szélén, szegény gazdálkodó emberek között éltünk.

Íme a legteljesebb lista minden létező betegségről a bükki füvesember, Szabó Gyuri bácsi tollából, ABC sorrendben. Mindenkinek tudnia kell ezekről!

Rövidesen híre ment a környéken, hogy nagymama érti a füvekkel való gyógyítást, beteg emberen, állaton egyaránt tud segíteni. Egyre többen fordultak hozzá segítségért. Ha a tehén vagy a ló ellésnél n e m tudta kinyomni a borját, csikaját, a térdízületek összevágják zsírral kente be a szülőcsatornát, és kézzel segítette vi­ lágra a kis térdízületek összevágják.

Utána a kis patást jól beszór­ ta korpával, amit az anyaállat alaposan lenyalt, így egy füst alatt meg is tisztította az újszülöttet. A nagymama orbánc- vagy pestisbetegségnél előbb árral az étvágytalan disznó fülébe lyukat szúrt, és abba a pirosló hunyor - fekete gyökér kiszárított darabját tette. Egy hét alatt javulás állt be, enni kezdett a jószág.

Tizenhárom éves voltam, mikor először hasznosíthattam a nagymamámtól tanultakat. A környéken tombolt a baromfipestis. Én mit kell tennie petróleumba áztatott libatollal kenegettem a krákogó tyúkok torkát naponta többször. A tyúkok fele túlélte a vészt.

Emberi nyavalyákon is gyakran segített a nagy­ mamám. Mindig volt otthon friss vagy szárított növény ilyen-olyan betegségekre.

térdízületek összevágják, mit kell tennie

Nyáron együtt szedtük a gyógyfüvet, közben tudatosan tanított a gyógynövények felismerésére, a gyűjtés módjá­ ra, és arra, hogy mire lehet őket felhasználni. Legelső alkalommal a természet tiszteletére, szeretetére tanított meg. Mindig mondta, részei vagyunk a természet­ nek, a Jóisten számunkra teremtette a növényeket, az állatokat és az egész természetet, a betegsége­ ket, de m i n d e n betegségnek az ellenszerét is: fűben-fában orvosságot.

Jól kell ismernünk őket, mert sokuknak van hasonmása, ami csak nagyon mit kell tennie tér el a másiktól. Gyógynövénygyűjtő útra csak ollóval vagy késsel mehettünk, soha n mit kell tennie m volt szabad leszakíta­ ni a növényeket.

Kiástuk a gyökereket, de abból is hagytunk annyit, hogy a növény újra kisarjadjon. Az egynyári növényeket sem szedhettem le mind, magnak kellett hagyni egyet-kettőt. Az évelőket csak vágni volt szabad. Emlékszem, nagyanyám a kezemre ütött, ha mégis törtem és nem vágtam a virág szárát.

A növények gyűjtése előtt mindig leültünk, ő behunyta a szemét.

Egészség Isten patikájából

Azt mondta, egy kicsit fohászkodik előbb Istenhez, ő adjon áldást mit kell tennie munkánkra. Miféle család volt a miénk? Apám kárpitos-kis­ iparos volt, édesanyám - Bori nagymama lánya a háztartást látta el és emberségre nevelt bennün­ ket.

Én második gyerekként ban láttam meg a napvilágot, nővéremmel együtt hatan voltunk testvérek. Sajnos két lánytestvérem, a nővérem és a legkisebb húgom már nincs köztünk. Az utcánk a város utolsó utcája volt, a mi házunk után még két ház állt, és kezdődött a rét, a földek, mit kell tennie a szépségesszép kelecsényi erdő.

Az egészséges csirkepaprikás receptje

Szinte b e n n e éltünk a természetben. A hozzám térdízületek összevágják gyere­ keké volt a határ, minden időnket ott töltöttük, és persze ott gyűjtöttük mit kell tennie gyógynövényt is a nagymamával.

Ritkán vitt magával egyszerre két gyereket, mert akkor n e m figyeltünk arra, amit mondott, és azt n e m szerette Emlékszem, nagymama úgy fél évvel a halála előtt az egyik gyógynövénygyűjtő utunk alkalmá­ val még a növények szedése előtt maga mellé ül­ tetett.

Már egy éve emlegette, hogy ő nemsokára meg fog halni. Nem vettem komolyan. Hiszen oly sok embert meg tudott gyógyítani. És n e m is láttam betegnek. Ekkor azonban térdízületek összevágják a szemében a szomorúságot, és megijedtem. Hogy igaz lesz, amit mond. Hogy tényleg itthagy minket. Alig mit kell tennie 14 éves, t írtunk.

térdízületek összevágják, mit kell tennie

Én már n e m sokáig élek, és ami fontosat tudok a világról, nektek akarom hagyni. Nincs vagyonom, kincsem, csak ez a tudásom van, aminek tán hasznát veszitek majd. Amit tudok a növényekről és a gyógyításról, én is a nagyanyámtól tanultam, ő meg az ő nagyanyjától. Mindig voltak a család­ ban térdízületek összevágják asszonyok.

Sok ám ez a tudás, nagyon kell figyelned, hogy a tudományomat te is megszerezd. Már elég nagy vagy, sokat jártál velem gyűjteni, sokat tudsz, de még n e m eleget.

A bükki füvesember ABC könyve – tudjon róla mindenki!

Ez a legfontosabb: a Jóisten teremtette az egész világot, így az embereket és a betegségeket is. De a betegségekre a megfelelő, azt gyógyító növényeket, egyéb dolgokat pl. Ismerni, használni kell ezeket 11 a dolgokat, mert segíteni kell térdízületek összevágják, egymáson. Fűben-fában orvosság van, csak meg kell keresni, tudni kell, mi mire való.

Ilyen pl. A kulcscsont clavicula a vállöv páros csontja. Kettős ívű csont, amely az álló emberben vízszintes helyzetű.

Sokáig beszélt még, és én ittam a szavait. Azt mondta, hogy mielőtt valakinek javasolnánk az általunk legjobbnak vélt gyógynövényt, gondoljuk meg, hogy hasonló bajokra mit használtunk korábban. Bármi is legyen az a betegség, ne kezdjük a legerősebb gyógyfüvekkel a kezelését, mert a füvek között is van erősebb és gyengébb hatású.

Mindenkit hazavárnak!

Amikor tanácsot adunk valakinek, figyeljük a szemét, vegyük észre, hogy n e m figyel ránk, akkor ismételjük meg a javaslatunkat. Lehetőleg kérdezzük vissza, amit tanácsoltunk, nehogy valamit félreértsenek abból, amit mondtunk. Ha pedig bizonytalanok vagyunk, hogy mi az illető baja, küldjük inkább orvoshoz, ne adjunk semmilyen tanácsot. Mindig nyitott szemmel járjunk a természet­ ben, a világban. Bármit hallunk a betegségekről, azok gyógyításáról, jól jegyezzük meg, de első hallásra semmit se vegyünk készpénznek.

Azt is mondta, hogy az a tudás, amit térdízületek összevágják az elmúlt nyolc évben átadott nekem, nagyon régi, de ő is hozzá­ tette a saját tapasztalatát. Szerénységre intett, mondván, nagyon sok olyan dolog van még, amit sem ő, sem én n e m tudhatunk. Sajnos fél év múlva nagymamát elveszítettük. Térdízületek összevágják nyugtassa. Ezzel részéről az én elméleti és gyakorlati oktatásom befejeződött.

  • A bükki füvesember ABC könyve - tudjon róla mindenki | DELUXE MAGAZIN
  • Egészség Isten patikájából - PDF Free Download
  • Az egészséges csirkepaprikás receptje - HáziPatika

A polgári iskola elvégzése után könyvkereske­ térdízületek összevágják mentem, ben szabadultam fel, és az akkori rendszerben esti iskolában felsőfokú áruforgalmi képesítést szereztem, de ezt már élelmiszer szakon.

Nagyon sokat olvastam, 12 a klasszikusoktól a ponyváig, a technikától az egészségügyi könyvekig szinte mindent. Pár évig meteorológiai észlelő-rajzoló voltam, először a honvédségnél. Megnősültem, egy lányom van, ő kétdiplomás nyelvtanár, több idegen nyelven beszél, jelenleg Svájcban él.

A v ő m vegyészmérnök, portugál állampolgár.

Lásd még